Announcement

Event Detail

Khusus Pengurusan Jenazah
Khusus Pengurusan Jenazah telah diadakan oleh kelab Mutiara Hospital Pakar KPJ Seremban pada 3 November 2018. Program
tersebut diadakan di Dewan Anugerah Tingkat 8 Blok Bangunan Baru Hospital Pakar KPJ Seremban. Dengan adanya program
keilmuan ini, ianya dapat memberi ilmu kerohanian dan pengurusan jenazah kepada peserta dalam melakukan fardu kifayah
dengan betul dan sempurna.